Gladiator, Nr 117
Nazwa:
Gladiator, Nr 117,
Wymiar:
600 x300 x 70 mm, Król: 150 mm,
Waga:
4 kg,

Powrót