Indyjskie, Nr 119a
Nazwa:
Indyjskie, Nr 119a,
Wymiar:
540 x270 x 60 mm, Król: 120 mm,
Waga:
2,5 kg,

Powrót