Staropolskie, Nr 120
Nazwa:
Staropolskie, Nr 120,
Wymiar:
580 x290 x 70 mm, Król: 140 mm,
Waga:
3 kg,

Powrót