Tournament, Nr 149
Nazwa:
Tournament, Nr 149,
Wymiar:
420 x210 x 50 mm, Król: 85 mm,
Waga:
1,6 kg,

Powrót