Klubowe, Nr 150
Nazwa:
Klubowe, Nr 150,
Wymiar:
480 x240 x 60 mm, Król: 100 mm,
Waga:
1,5 kg,

Powrót